Ereleden

In de historie van v.v. Hierden is aan verschillende mensen een bijzondere erkenning verleend door hen te benoemen als erelid.

Ereleden

Marinus Dooijeweerd, Jan Berkhof, Gerrit Timmer, Gerrit Geurtsen, Herman van Ark, Evert Jacobs

Overleden ereleden

In de loop van de jaren zijn ons de volgende ereleden ontvallen:

Arie v.d. Brink, Hartger Hop, Gerrit Kleermaker, Gerrit Epe, Jan Timmer, Gerrit Prophitius