Contributie

De contributie voor de spelende leden wordt 2 keer per jaar geïnd. Tevens worden de loten* (€ 25,00) in rekening gebracht bij de 1e contributie betaling. Administratiekosten bij niet automatische incasso € 5,00 per inning **.

Contributiebijdragen seizoen 2019/2020 Kosten
Ondersteunend lid per jaar € 62,00
Lidmaatschap Club van 100 per jaar € 84,50
Hierdenaartjes per jaar € 78,00
F Pupillen O09 per jaar € 140,00
E Pupillen O11 per jaar € 145,00
D Pupillen O13 per jaar € 155,00
C Junioren O15 per jaar € 173,00
B Junioren O17 per jaar € 184,00
A Junioren O19 per jaar € 206,00
Senioren per jaar € 245,00
7x7 per jaar € 103,00
Alleen trainen € 111,00
Geblesseerd € 41,00

Tussentijdse aanmelding: Indien een lid zich tussen 1 juli en 30 november aanmeldt betaald het lid het volledige jaarbedrag aan contributie. Een lid dat zich aanmeldt na 30 november betaald de helft van de jaarcontributie.

Tussentijds stoppen, hoe zit dat met contributie? In onze statuten staat daarover het volgende: Het verenigingjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni (art. 2). Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verengingsjaar eindigt of wijzigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd (art. 8.3). Kortom, je kunt stoppen lopende het jaar, echter ben je wel contributie verschuldigd voor het gehele verenigingsjaar. Aan- en afmelden dient altijd te gescheiden via het mailadres [email protected].

Ledenadministratie v.v. Hierden

Miranda Haklander

Ledenadministratie