Contributie

De contributie voor de spelende leden wordt 2 keer per jaar geïnd. Tevens worden de loten* (€ 25,00) in rekening gebracht bij de 1e contributie betaling. Administratiekosten bij niet automatische incasso € 5,00 per inning **.

Contributiebijdragen Kosten
Ondersteunend lid per jaar € 68,00
Lidmaatschap Club van 100 per jaar € 93,00
Hierdenaartjes per jaar € 86,00
O08 per jaar € 154,00
O09 per jaar € 154,00
O11 per jaar € 159,00
O13 per jaar € 170,00
O15 per jaar € 190,00
O17 per jaar € 202,00
O19 per jaar € 226,00
Senioren per jaar € 268,00
7x7 per jaar € 123,00
Alleen trainen € 121,00
Geblesseerd € 45,00

Kledingplan: Ieder spelend lid is automatisch lid van het kledingplan (zie kleding informatie). De kosten hiervan zijn vastgesteld door de ALV, deze bedragen € 15,- per seizoen per lid. Dit bedrag komt bovenop de contributie.

Tussentijdse aanmelding: Indien een lid zich tussen 1 juli en 30 november aanmeldt betaald het lid het volledige jaarbedrag aan contributie. Een lid dat zich aanmeldt na 30 november betaald de helft van de jaarcontributie.

Tussentijds stoppen, hoe zit dat met contributie? In onze statuten staat daarover het volgende: Het verenigingjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni (art. 2). Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verengingsjaar eindigt of wijzigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd (art. 8.3). Kortom, je kunt stoppen lopende het jaar, echter ben je wel contributie verschuldigd voor het gehele verenigingsjaar. Aan- en afmelden dient altijd te gescheiden via het mailadres [email protected].

Ledenadministratie v.v. Hierden

Beert Hop

Ledenadministratie