Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

v.v. Hierden vindt het belangrijk dat leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie.

Eén van de maatregelen die ter preventie genomen kunnen worden, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers die werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking. Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

v.v. Hierden heeft daarom besloten van alle reeds in functie zijnde en in de toekomst van alle nieuw aan te stellen trainers, leiders en vrijwilligers die in aanraking komen met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking, een VOG te verlangen.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team leiden bij een sportvereniging.

Gratis VOG voor vrijwilligers in de sport.

Het aanvragen van een VOG kost geld. Maar vrijwilligers in de sport, die werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking, komen in aanmerking voor een gratis VOG. Voorwaarde is dat de VOG digitaal moet worden aangevraagd.

Hoe wordt een VOG digitaal aangevraagd?

Om een VOG digitaal aan te vragen, moet iemand in het bezit zijn DigiD. Een DigiD is een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee als individu ingelogd kan worden op websites van de overheid om zaken te regelen.

Heeft u nog geen DigiD? Dan kan dit worden aangevraagd via digid.nl/aanvragen.

Daarnaast heeft v.v. Hierden voor het invullen van de VOG van tevoren de volgende gegevens van de desbetreffende persoon nodig:

  • Volledige naam;
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum.

v.v. Hierden zet de eerste stap voor het verkrijgen van een VOG waarbij digitaal de bovengenoemde gegevens worden ingevuld van de vrijwilliger.

Vervolgens ontvangt de vrijwilliger een e-mail met een link naar het aanvraagformulier. De vrijwilliger kan met zijn of haar DigiD inloggen en vult de benodigde gegevens aan.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag en na goedkeuring, ontvangt de vrijwilliger de VOG per post. De vrijwilliger overhandigt de VOG aan v.v. Hierden.