Ledeninfo

Kleding reglement

1. Ieder spelend lid van v.v. Hierden is automatisch deelnemer aan het kledingplan. De vereniging echt veel waarde aan een correcte/ representatieve uitstraling en wenst uniformiteit. De leden dragen het v.v. Hierden tenue met trots en behandelen het met zorg.

2. Het kledingplan voorziet in wedstrijdkleding voor elk team (wedstrijdshirt, korte broek, kousen en keeper sets), hierna te noemen de wedstrijdkleding. Iedere deelnemer aan het kledingplan is verplicht tot het dragen van de officiële wedstrijdkleding welke via de vereniging is verstrekt. De kledinglijn is door het bestuur vastgesteld en zichtbaar in de webshop.

3. Aan wedstrijden kan alleen worden deelgenomen door het dragen van de officiële v.v. Hierden wedstrijdkleding.

4. Iedere deelnemer aan het kledingplan betaalt middels de jaarlijkse contributie de eigen bijdrage voor het kledingplan. Indien de contributie niet tijdig is betaald kan het bestuur besluiten de wedstrijdkleding niet te vertrekken waardoor men niet speelgerechtigd is. De kleding wordt nooit eigendom van een lid.

5. De wedstrijdkleding is en wordt nooit eigendom van een lid maar maakt onderdeel uit van de totale set kleding voor het team. De zogeheten "team tas" wordt onder verantwoordelijkheid van de kleding coördinator samengesteld en uitgegeven. De gebruiker (het team) gaat daar zorgvuldig mee om.

6. De wedstrijd kleding en team tas blijven ten alle tijde eigendom van de vereniging. Het team is slechts voor bepaalde tijd gebruiker.

7. Het is beslist niet toegestaan wedstrijdkleding aan te laten passen en/of te voorzien van (eigen) sponsoruitingen of andere uitingen zoals bijvoorbeeld namen van spelers. De wedstrijdkleding is voorzien van een sponsor bedrukking waarvoor de vereniging specifieke afspraken heeft vastgelegd met de betreffende team sponsor.

8. Het is niet toegestaan wedstrijd kleding uit te lenen aan derden.

9. De wedstrijdkleding mag uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen worden. Het is zonder goedkeuring van het bestuur niet toegestaan de wedstrijd kleding te gebruiken tijdens trainingen. Het is ook niet toegestaan de wedstrijdkleding te dragen tijdens privéactiviteiten of b.v. schoolactiviteiten en niet v.v. Hierden gerelateerde sporttoernooien.

10. Ieder team ontvangt bij aanvang van elk nieuw seizoen een complete team tas met wedstrijdkleding. De uitgifte van de wedstrijdkleding wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van de kleding coördinator. De leider (zelf) neemt de tas in ontvangst. Bij afgifte controleert de leider de inhoud en tekent voor akkoord en ontvangst.

11. De team tas blijft gedurende het gebruik (seizoen) compleet. Er worden geen sets aan spelers uitgedeeld. Als een speler incidenteel met een ander team mee speelt dan zorgt de leider van dat team dat er een tenue voor de (gast) speler beschikbaar is.

12. De wedstrijdkleding wordt na elke wedstrijd, volgens een door de leider opgesteld schema, gewassen conform het was voorschrift op de website. Kleding wordt hierbij gewassen op een sportstand in de wasmachine en mag onder geen enkele voorwaarde in de wasdroger of worden gestreken. De kousen worden bij voorkeur volledig uitgevouwen gewassen zonder toevoegen van agressieve bleekmiddelen. Wij willen dat per wasbeurt de kleding tegelijk in dezelfde machine wordt gewassen. Dit voorkomt verschillende verkleuringen.

13. De afschrijving van wedstrijdkleding is minimaal 3 jaar. De kleding coördinator bepaald de duur van gebruik.

14. De kleding coördinator van v.v. Hierden is verantwoordelijk voor de representativiteit van de wedstrijdkleding en tijdige vervanging. De gebruiker volgt aanwijzingen en instructie(s) van bedoelde coördinator of bestuur op.

15. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de wedstrijdkleding zorgvuldig behandelen. Slijtage van de wedstrijdkleding, alsmede vernieling en/of vermissing van de wedstrijdkleding dient direct gemeld te worden aan de leider van het team. De leider neemt daarop contact op met de kleding commissie. De wedstrijdkleding wordt dan, indien mogelijk gerepareerd of vervanging. Geen gevolg geven aan dit punt kan gevolgen hebben voor het vergoeden van de kleding door het team/ gebruiker. (Zie punt 16)

16. Wanneer naar oordeel van de kleding coördinator verwijtbaar gedrag de oorzaak is van het onder artikel 15 genoemde, kan na overleg met de leider de kosten van deze schade in rekening worden gebracht van het individuele lid of betreffende team. De leiders is en blijft ten allertijden verantwoordelijk.

17. Ruilen van kleding dient via of bij de kleding coördinator plaats te vinden.

18. Na afloop van het voetbalseizoen dient de leider ervoor te zorgen dat de wedstrijdkleding compleet en in goede staat (en gewassen) wordt ingeleverd bij de kleding coördinator. Na controle van de door de kleding coördinator aangewezen vrijwilliger(s) tekent de leider voor afgifte en de vrijwilliger voor ontvangst.

19. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er wedstrijdkleding ontbreekt en/of er sprake is van niet gemelde schade, kunnen de kosten van deze schade in rekening worden gebracht bij de leider. Deze kan de kosten verhalen bij betreffende speler(s).

20. Kleding en overige artikelen die team en wedstrijd gerelateerd zijn mogen alleen van onze kledingsponsor ACERBIS zijn. Leverancier, SD Sportswear zal voor wedstrijd en teamverband alleen goederen leveren van de v.v. Hierden kledinglijn. Artikelen zoals trainingspakken, tassen, presentatie pakken, jassen, tassen e.d.) mogen enkel aangeschaft worden bij ACERBIS. v.v. Hierden en ACERBIS zijn een contractuele overeenkomst zijn aangegaan.

21. Aanschaf van team gerelateerde artikelen/ goederen gaan via de kleding coördinator. Hierover hebben v.v. Hierden en SD Sportswear afspraken gemaakt. Verzoeken voor teambestellingen gaan uitsluitend via de kleding coördinator en zoals bij punt 20 aangegeven uit de v.v. Hierden kledinglijn.

22. Sponsoring van teams gaan uitsluitend via de sponsorcommissie van v.v. Hierden. SD Sportswear zal geen rechtstreekse bestellingen (bestelverzoeken) in behandelingen nemen. Verzoeken voor sponsoring of informatie over sponsoring kunt u per mail ([email protected]) of persoonlijk bij de kledingsponsor verantwoordelijke van sponsorcommissie neerleggen (zie website v.v. Hierden: vvhierden.nl/sponsoring/commissie.

Kleding v.v. Hierden

Aart van de Poppe

Sponsorkleding