Nieuws

Jaarlijkse ALV op vrijdag 29 november

17 november 2019 - Nieuwsberichten

Op vrijdag 29 november om 20.00 uur is de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. De agenda vindt u hieronder weergegeven.

Geacht lid, Hierbij wordt u/jij uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de v.v. Hierden. Deze vindt plaats op vrijdag 29 november 2019 in de kantine van onze vereniging. De kantine is opengesteld vanaf 19.30 uur en de vergadering start uiterlijk om 20.00 uur.

Ingevolge art. 17 lid 1 van de statuten van de v.v. Hierden hebben alle leden die 18 jaar of ouder zijn toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben daarin 1 (zegge: één) stem. Bij binnenkomst dient het aanwezigheidsregister te worden getekend. Op Woensdag 27 november 2019 tussen 20.00 en 21.00 uur liggen de vergaderstukken ter inzage in de bestuurskamer. Specifieke vragen zien wij graag voorafgaand aan de vergadering tegemoet en kunnen worden ingediend via mail bij [email protected]

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen notulen BALV 28 november 2018
 3. Ingekomen stukken
 4. Onderhoud “Sportpark Mheenzicht”
 5. Jaarverslag Voorzitter
 6. Jaarverslag Secretaris
 7. Jaarverslag Penningmeester
 8. Jaarverslag kascommissie
 9. Verkiezing kascommissie
 10. Vaststelling contributie
 11. Vaststelling begroting
 12. Rondvraag
 13. Afsluiting

Met vriendelijke groeten, Namens het bestuur v.v. Hierden Gert-Jan Prophitius (secretaris)

Nieuws tips?

Informeer de redactie door een email te sturen naar [email protected].