Nieuws

Contributie 2020-2021

25 september 2020 - Nieuwsberichten

Beste leden,

De facturen voor de 1e helft van het contributie seizoen 2020/2021 zijn verstuurd en de incasso staat klaar. Om wat duidelijkheid over deze factuur te geven vragen wij aandacht voor de volgende punten:

  • In de laatste Algemene Leden vergadering is besloten dat de contributie verhoogd mag worden met het CPI voor Huishoudens. We hebben hier gekozen voor een gemiddelde tussen die van 2019 (2,6%) en die van 2020 (0,7%). Hierdoor is de contributie met 1,7% verhoogd. Zie ook de site voor de nieuwe bedragen
  • Op de facturen staat de bijdrage voor de loten die jullie elk jaar ontvangen nu apart vermeld. Deze stonden eerdere jaren in het contributiebedrag. De leden betalen nu de € 25,- en kunnen dan de loten verkopen om de 25,- "terugverdienen".
  • Als je geen akkoord voor automatische incasso hebt gegeven reken we als vereniging € 5,- administratiekosten. Wil je hier in de toekomst vanaf wil ik je vragen om dit te mailen naar [email protected]
  • verder willen we degene vragen die de factuur per post krijgen hun mailadres door te geven zodat we deze digitaal kunnen versturen.graag ook naar [email protected]
  • Als er adresgegevens op de factuur niet goed staan willen we jullie ook vragen om de juiste gegevens door te geven aan [email protected]

We hopen jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben. Zo niet, mail dan gerust naar [email protected]

Gerrit van den Berg (penningmeester v.v. Hierden)

Nieuws tips?

Informeer de redactie door een email te sturen naar [email protected].