Nieuws

Contributie seizoen 2019/2020

24 september 2019 - Nieuwsberichten

Beste leden,

Zoals besloten in de ALV van 10 oktober 2018 zal de inning van de contributie voor dit seizoen plaatsvinden in september 2019 en in januari 2020. We hebben als bestuur ervoor gekozen om de toegestane verhoging van de contributie met het CPI voor Huishoudens door te voeren. Dit betekent een verhoging van 2,8% t.o.v. vorig jaar. Daarnaast zal conform het besluit in de ALV van 10 oktober 2018 bij niet automatische incasso van de contributie administratiekosten ad €5,- per inning plaatsvinden.

Indien u wil overstappen op automatische incasso kunt u dat voor de run van januari 2020 doorgeven via de ledenadministratie.

Met vriendelijke groet,

Gerrit van den Berg (penningmeester)

Nieuws tips?

Informeer de redactie door een email te sturen naar [email protected].