Nieuws

Geen alcohol onder de 18 jaar!

14 februari 2022 - Nieuwsberichten

Onderstaande mail hebben jeugdleden in bepaalde leeftijdscatagorien vandaag ontvangen. Graag aandacht voor de boodschap in onderstaand bericht.

Geachte ouder/verzorger, Best jeugdlid,

Het is bij wet verboden om in het bezit te zijn van alcohol indien je nog geen 18 jaar bent of om alcohol te verstrekken aan personen onder de 18 jaar. Uiteraard geldt dit dus ook voor onze vereniging. Helaas hebben we de ervaring (gehad) dat personen onder de 18 jaar toch incidenteel alcohol bij v.v. Hierden drinken.

De vereniging wordt streng gecontroleerd. Sanctie, bij overtreding van deze wet, is dat de horecavergunning wordt ingetrokken. Buiten dat wij als vereniging de wet willen en moeten naleven, kunnen wij het ons ook niet veroorloven om deze vergunning kwijt te raken. Een groot deel van onze uitgaven wordt immers uit de kantine-inkomsten bekostigd.

Bij v.v. Hierden werken we met vrijwilligers achter de bar. Alhoewel zij hun best doen om bovenstaande regel te handhaven, vinden wij dat we verantwoording daarvan niet bij hen kunnen leggen. Ook het aanspreken door bestuursleden van jongeren onder de 18 jaar die alcohol nuttigen, heeft niet altijd het gewenste resultaat.

Namens het bestuur verwachten wij dat iedereen zich aan de spelregels omtrent alcohol houdt. Dus geen 18, geen alcohol! Mocht er geconstateerd worden dat er toch alcohol wordt genuttigd, dan zullen er door het bestuur passende maatregelen worden genomen tegen de overtreder(s).

We willen benadrukken dat wij deze maatregel opleggen uit verenigingsbelang. Wij hopen op ieders medewerking en gaan ervan uit dat degenen die het betreffen hun verantwoording hierin nemen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur v.v. Hierden

Nieuws tips?

Informeer de redactie door een email te sturen naar [email protected].