Nieuws

Tussentijds stoppen, hoe zit dat met contributie ?

06 januari 2020 - Nieuwsberichten

Inmiddels is het januari en is het lopende voetbalseizoen al weer over de helft. Het komt tegenwoordig wel eens voor dat leden gedurende het jaar, om wat voor reden dan ook stoppen met voetbal bij v.v. Hierden.

Vaak krijgen wij dan de vraag: Hoe zit dat met contributie?

In onze statuten staat daarover het volgende: Het verenigingjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni (art. 2)

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verengingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd (art. 8.3)

Kortom, je kunt stoppen lopende het jaar, echter ben je wel contributie verschuldigd voor het gehele verenigingsjaar.

Alle wijzigingen rondom het lidmaatschap (adreswijziging, aanmelden, stoppen, etc.) lopen via [email protected]

Nieuws tips?

Informeer de redactie door een email te sturen naar [email protected].