Nieuws

UPDATE | Vanavond ALV!

22 november 2023 - Nieuwsberichten

UPDATE| Vanavond om 19.30 uur begint de ALV. Hieronder vind je de uitnodiging.

Vergeet vooraf niet om te stemmen voor de tweede kamer verkiezingen!

Geacht lid,

Hierbij wordt u/jij uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de v.v. Hierden. Deze vindt plaats op woensdag 22 november 2023 in onze kantine op Sportpark Mheenzicht. De vergadering start om 19.30 uur.

Ingevolge art. 17 lid 1 van de statuten van de v.v. Hierden hebben alle leden die 18 jaar of ouder zijn toegang tot de Algemene ledenvergadering en hebben daarin 1 (zegge: één) stem.

Wilt u vooraf de stukken inzien? Dat kan. Op dinsdag 21 november 2023 van 19.30 uur tot 21.00 uur kunt u de vergaderstukken inzien in de bestuurskamer op Sportpark Mheenzicht.

Graag zien wij specifieke vragen voorafgaand aan de vergadering tegemoet , deze kunnen worden ingediend via mail bij [email protected]

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen notulen ALV 16 november 2022
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag Voorzitter
 5. Jaarverslag Secretaris
 6. Jaarverslag Penningmeester
 7. Jaarverslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Vaststelling contributie
 10. Vaststelling begroting
 11. Verkiezing Bestuursleden

a. Aftredend en herkiesbaar: Gert-Jan Prophitius, Leendert Foppen, Joost van Heijst

b. Aftredend en niet herkiesbaar: Jacco van ’t Slot, Ariën van Nijhuis

c. Vacatures:

 • Jacco en Ariën zullen tot einde seizoen 2023/2024 actief blijven als TC, echter stoppen zij als bestuurslid . Door het actief blijven van de TC, zoeken wij niet direct iemand op “voetbalzaken”. Graag voegen wij twee bestuursleden “Algemene zaken” toe aan het bestuur. Zodat eventuele nieuwe bestuurders richting een rol kunnen groeien.

 • Potentiële kandidaten voor deze algemene bestuursfunctie kunnen zich melden bij het bestuur

 • Ook kandidaten voor een mogelijk TC functie, kunnen zich melden, voor een degelijke overdracht.

 1. Rondvraag
 2. Afsluiting

Met vriendelijke groeten, Namens het bestuur van v.v. Hierden Leendert Foppen, secretaris

Nieuws tips?

Informeer de redactie door een email te sturen naar [email protected].