Nieuws

Uitnodiging Digitale BALV

02 januari 2022 - Nieuwsberichten

Geacht lid,

Met de nu geldende maatregelen en de huidige status van het coronavirus ziet het er niet naar uit dat we als leden op korte termijn fysiek bij elkaar kunnen komen, daardoor heeft het bestuur besloten om de bijzondere algemene ledenvergadering digitaal te laten plaatsvinden.

Hierbij wordt u/jij uitgenodigd voor de bijzondere algemene ledenvergadering van de v.v. Hierden. Deze vindt digitaal plaats op dinsdag 18 januari 2022 via Microsoft Teams. De digitale vergadering start om 19.00 uur. Ingevolge art. 17 lid 1 van de statuten van de v.v. Hierden hebben alle leden die 18 jaar of ouder zijn toegang tot de digitale algemene ledenvergadering en hebben daarin 1 (zegge: één) stem.

Omdat de vergadering digitaal wordt gehouden, is het van belang dat u zich vooraf aanmeldt voor de digitale vergadering. Dat kunt u doen door voor 14 januari 2022 een e-mail te sturen naar [email protected], o.v.v. “Deelname BALV”. U ontvangt dan voor de vergadering een Microsoft Teams uitnodiging op het e-mailadres waar u zich mee heeft opgegeven, via deze link kunt u deelnemen aan de vergadering.

Omdat de vergadering digitaal plaatsvindt, zien wij specifieke vragen graag voorafgaand aan de vergadering tegemoet , deze kunnen worden ingediend via mail bij [email protected]

Agenda:

  1. Opening en mededelingen

  2. Verkiezing Bestuursleden

a. Vacatures:

i. Penningmeester; aangaande deze functie kunnen wij melden dat Joost van Heijst kandidaat is gesteld als penningmeester van v.v. Hierden. Op deze BALV willen wij goedkeuring vragen om Joost te laten toetreden tot het bestuur van v.v. Hierden

ii. Commerciële zaken; vacant, kandidaten kunnen zich melden

  1. Rondvraag

  2. Afsluiting

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van v.v. Hierden

Leendert Foppen, Secretaris

Nieuws tips?

Informeer de redactie door een email te sturen naar [email protected].

Gert-Jan Bronkhorst
Gert-Jan Bronkhorst heeft geliked op 02 januari 2022
Ariën
Ariën heeft geliked op 02 januari 2022
Ariën
Ariën heeft geretweet op 02 januari 2022